New Drupal site - Kunnskap krysser grenser

By webmaster, 28 juni, 2010
Image

Drupal based site. http://kxg.no is an organization working with enabling people tapping into knowledge from even remote locations blurring the borders. “Kunnskap krysser grenser” translate into “Knowledge across the border” in English.

The site is quickly built levering Drupal 6, Views & Panels and are lacking a unique design then the project is still in phase one and will continue to evolve with the research project.

Find out more about this project by attending this falls conference IT Forum. http://kxg.no/arrangement/it-forum-2010-kunnskap-kryssar-grenser

Project description (in Norwegian)

Kunnskap har stor verdi, men å få tilgang til han kan vera dyrt og tidkrevjande. Teknologirevolusjonen som mogleggjer nettbasert kringkasting opnar nye moglegheiter for Noreg. kXg er på plass for å vise veg.

Til trass for at me har glimrande breibandsdekning, er konferansar, seminar og kurs primært basert på fysisk oppmøte, utan å leggja til rette for "virtuell" deltaking. Det er umogleg å delta i eigen person på alle relevante arrangement. Om dei er regionale, nasjonale eller internasjonale. kXg oppmuntrar til, og kan om nødvendig hjelpe til for å auke nettbasert deltaking på arrangement.

Samtidig er det ei stor mengde nettbasert kunnskap tilgjengeleg internasjonalt som me ynskjer å hjelpa deg med å finna fram til. Om det er for å få formell eller uformell kompetanse, så kan du tileigna deg dette utan å forlate verken heim eller jobb!

Dette er relevant for både by og bygd. Det finst ikkje eitt kunnskapssentrum. Me er alle med på å skape kunnskap, og for å vera konkurransedyktige må me bruka kunnskapen me har tilgang til!

Reference

http://kxg.no
http://kxg.no/om-prosjektet
http://kxg.no/blogpost/kva-er-kunnskap-kryssar-grenser-prosjektleiar-he…
http://it-forum.no/Default.aspx?tabid=3058