Drupal slipper Drupal 5.7 and 4.7.11

By webmaster, 30 januar, 2008

Drupal 5.7 er ute og retter følgende feil som er oppdaget etter Drupal 5.6 ble sluppet.

Det er ingen endringer i databasestrukturen mellom 5.6 og 5.7, bare små svakheter i selve koden. Det blir ikke lagt noen nye funksjoner inn i Drupal 5 eller 6, bare sikkerhetshull kommer til å bli tettet. Nye funksjoner går inn i Drupal 7 fram til koden blir frosset for nye funksjoner høsten 2008.

Mange av oppdateringene til Drupal 5.x og 4.x har kommet fra arbeid utført på Drupal 6 og backportet til Drupal 5.x og 4.x. Så på den måten er Drupal 6 med å gjøre selv eldre versjoner sikrere.