Drupal slipper Drupal 5.7 and 4.7.11

Drupal 5.7 er ute og retter følgende feil som er oppdaget etter Drupal 5.6 ble sluppet.

Det er ingen endringer i databasestrukturen mellom 5.6 og 5.7, bare små svakheter i selve koden. Det blir ikke lagt noen nye funksjoner inn i Drupal 5 eller 6, bare sikkerhetshull kommer til å bli tettet. Nye funksjoner går inn i Drupal 7 fram til koden blir frosset for nye funksjoner høsten 2008.

Mange av oppdateringene til Drupal 5.x og 4.x har kommet fra arbeid utført på Drupal 6 og backportet til Drupal 5.x og 4.x. Så på den måten er Drupal 6 med å gjøre selv eldre versjoner sikrere.