By webmaster, 7 april, 2008

Mange i Norge har i de siste ukene oppdaget Twitter. Twitter er ikke Facebook på nytt, men er for å enkelt kunne dele daglige hendelser fra en din datamaskin eller mobilen din og SMS. Denne vidoen (på engelsk) forklarer rett fram hva Twitter egenlig er.

By webmaster, 30 januar, 2008

Drupal 5.7 er ute og retter følgende feil som er oppdaget etter Drupal 5.6 ble sluppet.

Det er ingen endringer i databasestrukturen mellom 5.6 og 5.7, bare små svakheter i selve koden. Det blir ikke lagt noen nye funksjoner inn i Drupal 5 eller 6, bare sikkerhetshull kommer til å bli tettet. Nye funksjoner går inn i Drupal 7 fram til koden blir frosset for nye funksjoner høsten 2008.

Mange av oppdateringene til Drupal 5.x og 4.x har kommet fra arbeid utført på Drupal 6 og backportet til Drupal 5.x og 4.x. Så på den måten er Drupal 6 med å gjøre selv eldre versjoner sikrere.

By webmaster, 25 januar, 2008

10 januar ble Drupal RC 2 sluppet. RC 2 betyr Release Candidate 1 og at vi nærmer oss en ferdigstillelse av versjon 6. Det er rettet en haug med ting siden versjon 1. Jeg har testet ut Drupal 6 siden juli 2007 og RC 2 er bare FANTASTISK! Når kommer Drupal 6 ut? Den kommer ut når den er ferdig. Dette har alltid vært Druplal sin måte og gjøre ting på slik at vi ikke slipper ut et ikke ferdig produkt. Når versjon 6 har blitt rullet ut som RC uten den har dukket opp noen nye kritiske feil blir den sluppet.